Συνεργάτες

Riso Scotti
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1860 από τον Pietro Scotti στην κοιλάδα του Po. Με την συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας για την επεξεργασία του ρυζιού η εταιρία αναπτύσσετε συνεχώς και το 1953 μεταφέρεται στην Pavia. www.risoscotti.it