Συνεργάτες

Hero
128 χρόνια γευστικής απόλαυσης.
Από το 1886 η HERO έχει θέσει ως στόχο της, την διατήρηση της γεύσης των φρέσκων προϊόντων.
Ιστορία επιτυχίας!
Η εταιρία συνδυάζει την ποιότητα της παράδοσης με την πιο σύγχρονη τεχνολογία.


www.heroexport.ch